31139312886_e0c5fc67db_o

Tigerens Rede er et center for meditation og spirituel undervisning

Verden står overfor store udfordringer i dag, og der er mange veje til løsningen. En af vejene handler om spiritualitet og om at bringe mere kærlighed og bevidsthed ind i eget liv og derigennem ind i løsningen af de samfundsmæssige opgaver. Anne Sophie formidler inspiration til dette gennem emner som for eksempel tantra, avanceret meditation, forståelse for konsekvens, kilder til lidelse og vejen ud af lidelse. Se Anne Sophies undervisningsprogram. Anne Sophie er desuden forfatter til en række bøger, hvori hun uddyber sin tilgang til spirituel proces.

Tigerens Rede danner rammerne om et spirituelt fællesskab, som består af mennesker, der gennem årene er flyttet til Gedved for at være tættere på Tigerens Rede. Udover at deltage i meditation og praktiske opgaver omkring stedet, har alle et hverdagsliv med job, familie og eget hjem.

Værdigrundlag

I det følgende beskrives værdier og grundantagelser, som er fundament for undervisningen på Tigerens Rede.

Ansvarlighed og frihed

En grundantagelse er, at mennesker som tager ansvar for deres liv, oplever større frihed. Det kan være ansvar for arbejdsliv og udfoldelse af evner og potentialer, for kærlighedsliv og familie, for seksualitet og spiritualitet. Ofte kan man have en tendens til at skabe en modsætning mellem ansvar og frihed og tro, at ansvar begrænser vores frihed. Når de fundamentale ting er på plads i det personlige liv og ikke spænder ben, får man et bedre afsæt og en større frihed til at prøve livets muligheder af. Man vil opleve at frihed ikke handler om at være uforpligtet, men om at kende sig selv og dermed vide, hvad der er væsentligt at prioritere i ens liv.

Samfund og demokrati

At bo og vokse op i Danmark er et privilegium. Vi har et højt uddannelsesniveau, demokrati, religionsfrihed og tillid mellem mennesker. Samtidigt stiller nutidens samfund høje krav til den enkelte om at kunne håndtere en kompliceret hverdag med et stort arbejdspres, digitale kompetencer og mangeartede relationer. Her er en meditativ praksis et stærkt kort. Et liv med meditation er ikke som tidligere et tilbagetrukket liv i isolation. Det overskud som opbygges og næres gennem den meditative praksis kan omsættes og videregives aktivt til samfundet gennem ens professionelle liv, og gennem måden man forholder sig til de mennesker, man møder på sin vej.

Fra polarisering til ligeværd og polaritet

Forskelligheder giver ofte anledning til polarisering og konflikter. Det kan dreje sig om forskelligheder i politisk eller religiøs overbevisning, i tankegang og i forholdet mellem kønnene. Et bedre udgangspunkt for de forskelligheder, som ikke kan eller skal ophæves, er ligeværd og polaritet. Polaritet handler om at kunne skabe et dynamisk samarbejde mellem modsætninger og at se forskelligheder som ressourcer frem for potentielle problemer. Ligeværd opstår, når forskelle rummes og kommer i polaritet med hinanden. Så er man i stand til at anerkende og værdsætte både det fremmede og det, man kender fra sig selv. Ligeværd og polaritet kan i et større perspektiv afhjælpe udfordringerne med at skabe fred og balance i et verdenssamfund, hvor forskellene mellem mennesker synes at vokse år for år.

Kærlighed, bevidsthed og kompromisløshed

Mantraet “Kærlighed er Bevidsthed, Bevidsthed er Kompromisløshed, Kompromisløshed er Kærlighed” er essentielt i undervisningen på Tigerens Rede. Nogle opfatter kompromisløshed som koldt og hårdt og som en modsætning til kærlighed. Men i mantraet kombineres kvaliteterne, så de nærer og styrker hinanden. Gennem kompromisløsheden, får kærlighed og bevidsthed et fundament af vedholdenhed og styrke at udfolde sig fra. Kompromisløshed kan være den afgørende kvalitet, som muliggør, at vi får bragt vores hjerte og bevidsthed i spil i hverdagen og i forhold til andre mennesker. De tre kvaliteter til sammen kan skære igennem lidelsen og være med til at transformere livets gordiske knuder. Med dem i hånden står man stærkt i livet – og i sin spirituelle proces.

Navnet Tigerens Rede

Meditationscenteret fik navnet Tigerens Rede i 2001. På det tidspunkt vidste man på stedet ikke, at der findes et vigtigt kloster i Bhutan med navnet Taktsang, som betyder Tigerens Rede.

Anne Sophie Jørgensen har fungeret som spirituel lærer på centeret, siden det åbnede i 1988. Undervisningen er dynamisk og har gennem årene udviklet sig, men fundamentet tager fortsat afsæt i Anne Sophies adgang til meditation. Undervisningen giver inspiration til, hvordan man som menneske kan forbinde spiritualitet og hverdagsliv, så de to sider af livet beriger hinanden mest muligt.

Anne Sophie besøgte Taktsang i Bhutan for første gang i 2007, og det har resulteret i en gensidig udveksling med Bhutan. I 2013 blev Tigerens Redes navn præciseret, så det i dag hedder ”Tigerens Rede, Taktsang Denmark”. Navneudvidelsen skete på baggrund af samarbejdet med Bhutan, og understreger at der også i Danmark findes et spirituelt Taktsang, hvor der arbejdes med avanceret meditation og tantra. Et arbejde, der ikke finder sted i en traditionel buddhistisk form, men på nye præmisser, i en vestlig sammenhæng.

Tigerekspressen

Tigerekspressen er et samarbejde mellem en række kursusholdere, som alle følger Anne Sophie Jørgensens undervisning på Tigerens Rede.

Tigerekspressen tilbyder kurser, workshops, procesgrupper og foredrag inden for meditation og tantra.

Se mere om Tigerekspressen her