Anne Sophie

Anne Sophie Jørgensen (født 1954) er spirituel lærer, forfatter og leder af meditationscentret Tigerens Rede. Omkring 75 elever har valgt at bosætte sig i Gedved for at følge hendes undervisning på tæt hold. Tusindvis af mennesker har modtaget spirituel undervisning på Tigerens Rede siden 1988, og hvert år kommer mange for at lade sig vejlede og inspirere af Anne Sophie. Hendes undervisning formidles desuden gennem et forfatterskab, hvor hun skriver om meditation, tantra og om at være et menneske i proces.

Officiel anerkendelse fra Monastic Body of Bhutan

Siden 2007 har Anne Sophie haft et nært og gensidigt inspirerende samarbejde med Bhutan, hvilket i 2019 resulterede i et officielt anerkendelsesbrev fra Venerable Dorje Lopen Rinpoche på vegne af Monastic Body of Bhutan (Bhutans Statslige Religions Kommission). I brevet stadfæstes Anne Sophies tætte, karmiske forbindelse til Yeshe Tsogyal, og hvordan det er lykkedes hende at oversætte essentielle aspekter af den buddhistiske lære til en vestlig kontekst. Læs brevet her.

Kristendom og buddhisme har altid været en del af Anne Sophies spirituelle fundament. De to religioner udfoldes ikke i traditionel forstand, men hendes undervisning tilstræber at formidle fra essensen af begge retninger.

Anne Sophies undervisning

Anne Sophies undervisning kan beskrives som en kilde, hvorfra hun formidler gennem sit levende sprog, sin meditation og sin tilstedeværelse. Undervisningen udfolder sig dynamisk i nuet og tager afsæt i undervisningsdeltagernes personlige proces samt temaer, som fylder i tiden, samfundsmæssigt og kollektivt. Anne Sophie underviser i avanceret meditation, tantra og bevidsthedens befrielse. Undervisningen er udogmatisk og videregives, så den kan integreres i en almindelig, dansk hverdag. For mange er det en stærk oplevelse at modtage Anne Sophies undervisning. At være i hendes meditative nærvær kan opleves som at blive rørt af kærlighed og bevidsthed.

Anne_Sophie_foredrag_medborgerhuset2

Samfundsfornyelse

For Anne Sophie er det essentielt, at spiritualitet kædes sammen med en fornyelse af samfundet. Hun arbejder med spiritualitet som et levende og dynamisk fænomen, som ikke indebærer en tilbagetrækning fra livet. Spiritualitet bliver derimod integreret i måden, vi lever på som moderne mennesker med alt, hvad det indebærer. Spiritualitet forstås som noget, der kan gennemstrømme hvert øjeblik i livet og hverdagen. Man opdager måske, at man som menneske altid har noget at gøre sig umage med. Eller at man altid har noget at vise om livet.

På Tigerens Rede har mange gjort sig erfaringer med at familieliv, arbejdsliv og praktiske opgaver ikke er en modsætning til at have et stort spirituelt engagement i livet. Igennem Anne Sophies undervisning og stedets samlede erfaringer skabes grundlag for nye måder at leve på, hvor hverdagslivet kan være en kilde til spiritualitet, og spiritualitet ikke adskilles fra hverdagen.

Inspiration og baggrund

Anne Sophie har gennem sit liv været inspireret af forskellige strømninger og mennesker. En del af barndomsårene blev tilbragt i Grønland, og mødet med naturen dér gjorde et stort indtryk på hende. Som ung studerede hun psykologi på Århus Universitet. I disse år blev hun igennem mødet med to spirituelle lærere, først Jes Bertelsen og senere Bob Moore, klar over, at hun ikke var alene med sin kontakt til det spirituelle. At opdage, at der også var andre, der arbejdede med henblik på bevidsthedens befrielse blev en kilde til stor glæde for hende.

Tantra

Anne Sophie oplevede tidligt i sit liv, at seksualitet og spiritualitet hænger nøje sammen. I tantra er seksualitet en vej ind i spiritualitet, og spiritualitet en vej ind i seksualitet. Hun er forfatter til flere bøger om emnet.

Ligesom Anne Sophies undervisning i øvrigt er tilpasset samtidens vilkår, tilstræber hendes formidling af tantra at møde aktuelle behov hos moderne mænd og kvinder. Der arbejdes med at finde ind til et dybere, mere nærende og tilfredsstillende møde mellem kønnene.

I dag varetages tantraundervisningen på Tigerens Rede af Anne Sophies elever. Se tantraundervisningen under Weekendkurser.

31139312886_e0c5fc67db_o

Kærlighed er Bevidsthed, Bevidsthed er Kærlighed

Dette er Tigerens Redes vigtigste mantra. Det slår en tone an, som lyder gennem al undervisning på stedet. Meditationen bliver mest frugtbar i dit liv, hvis du har både hjerte og bevidsthed med

For at hjertet kan blomstre og udfolde sig, skal der være det højere perspektiv, som meditationen giver. Anne Sophie uddyber mantraet på videoen ovenfor.