DugDråbeVejen

Anne Sophie har startet en spirituel linje, som hedder DugDråbeVejen. Linjen omtales nu officielt, men den er ingen nyhed, da den har fungeret i mange år. En linje er en spirituel retning. Man kan også kalde den en slags spirituel arv, som går videre gennem generationerne, og overdrages til dem, der kommer efter én.

Tigerens Rede er et sted, hvor bevidstheden springer, og en dag resulterede bevidsthedsspringet i en ny linje.

Linjen blev bekræftet af Dorje Lopen (næstøverste spirituelle autoritet i Bhutan), da han var på officielt besøg på Tigerens Rede i 2016.

DugDråbeVejen er et svar på nogle af tidens udfordringer. Et essentielt emne er en ny avanceret meditation, nemlig DugDråbeMeditationen, som er brugbar for moderne, vestlige mennesker. Den inviterer også til at forbinde spirituel praksis med et sundt og velfungerende hverdagsliv i en verden, som tørster efter spiritualitet.

Hertil kommer arbejdet med egoet, som fylder for meget i vores tid og kultur, og det er medvirkende til mange af tidens store kriser. Løsningen er at lære at bruge egoet præcist og at lade det træde til side og give plads, når det er nødvendigt.

Anne Sophie har introduceret udtrykket at gå fra ego som identitet til ego som funktion. Egoet er stadig en del af identiteten men i langt mindre grad end det er tilfældet i øjeblikket. Vægten ligger på, at man bruger sit kompetente ego hensigtsmæssigt, men man ved, at ens identitet er langt mere end egoet – fx den lodrette akse.

Den lodrette akse er en del af linjearbejdet. Den lodrette akse strækker sig fra essenspunktet (over hovedet) til jordpunktet (under fødderne), dvs. fra ånd og spiritualitet til urkraft og instinkter. Disse kvaliteter fylder generelt for lidt i det moderne menneskeliv, men de er en del af det at være et helt og robust menneske, som kender sig selv og står ved sig selv.

Hvad skal en moderne, nyskabt, dansk linje hedde? Navnet blev DugDråbeVejen, idet vi i knap 20 år har brugt ordet DugDråber om Tigerens Redes meditationspraksis. Dugdråber findes i naturen, meditationen forbinder os med naturen, og dugdråber er smukke, men også flygtige, sarte og lette at overse. Det kræver opmærksomhed at sanse meditationen såvel som dugdråberne, men begge dele kan vække glæde og intens tilstedeværelse i mennesker. DugDråbeVejen vil med tiden få en undertitel, som giver mening for mennesker, som ikke kender Tigerens Rede.

Linjen har rødder i den tidlige kristendom og i samarbejdet mellem Yeshe Tsogyal og Padma Sambhava, som arbejdede med avanceret meditation og avanceret tantra på Tigerens Rede i Bhutan i det 8. århundrede.

DugDråbeVejen udfoldes i al Anne Sophies undervisning og især i undervisningen af samme navn. Læs mere her.

31139312886_e0c5fc67db_o