Den meditative kilde

I traditionelle sammenhænge som i Buddhismen og Kristendommen træder læreren ind i et allerede opbygget felt med traditioner, tekster og ritualer. I en ikke-traditionel sammenhæng som Tigerens Rede, må læreren selv opbygge feltet i samarbejde med sine elever. Anne Sophie har gennem 35 år opbygget en ikke-traditionel sammenhæng, hvor undervisning i avanceret meditation og bevidsthedsarbejde kan finde sted.

Anne Sophies undervisning udspringer fra hendes meditative kilde, som hun oplever altid at have haft adgang til. Den meditative kilde er i sig selv tidløs, mens dens kreative udfoldelse kommer til udtryk i en dynamisk og tidssvarende undervisning. Anne Sophie ser det som sin opgave at oversætte avanceret bevidsthedsarbejde til en nutidig undervisning.

Indholdet i undervisningen retter sig mod behov, hun ser i tiden, og som kan være med til at skabe en positiv forandring i samfundet. Anne Sophies undervisning sigter således ikke kun mod at løfte enkelte individers bevidsthed men også mod at bidrage til at skabe øget bevidsthed i samfundet.

Samarbejde med en spirituel lærer

Når man arbejder med dybere aspekter af meditation og bevidsthedsarbejde vil mange nå til et punkt, hvor det føles nødvendigt at samarbejde med en spirituel lærer, som har en dybere erfaring og viden end en selv.

Et af Anne Sophies mantraer er ‘kærlighed er at lære det nødvendige’, og en spirituel lærers opgave er at hjælpe sine elever til at lære det nødvendige. På den spirituelle vej er det ikke altid nemt selv at se, hvad det nødvendige er, og vi bliver måske ubevidst ved med at gentage det, vi altid har gjort. Her har vi brug for lærerens spejling til fx. at opdage ‘blinde pletter’ eller til at få øje på det næste skridt på vejen.

At modtage undervisning fra en spirituel lærer kan medvirke til at løfte elevens perspektiv og hjælpe til at forstå sig selv i en større sammenhæng end den personlige selvforståelse. Undervisningen og vejledningen sker ikke kun igennem ordene, som formidles direkte, men også mere indirekte gennem den meditative og energimæssige kontakt, læreren tilbyder.

Elever beskriver ofte at blive mødt af Anne Sophie ligeværdigt og ‘der hvor de er’, samt at få præcis personlig vejledning præget af kærlighed, bevidsthed og kompromisløshed.

Anne Sophie Jørgensen 2019

At være spirituel lærer

En spirituel lærer underviser ikke blot i spiritualitet – selve undervisningen er spirituel. Anne Sophie Jørgensen skelner mellem en spirituel lærer og en lærer i spiritualitet.