Meditation og hverdagsliv

I Gedved bor ca. 75 personer med tilknytning til Tigerens Rede. Alle er flyttet til byen dels for at kunne følge Anne Sophies undervisning på tæt hold, dels for at tage del i et kreativt, dynamisk fællesskab af mennesker, som har meditation som deres fælles interesse. Herudover har alle deres eget hjem, familie- og jobmæssige forpligtelser.

Meditation i fællesskab

Det kan opleves som en stor gave, at have andre at meditere med. Der er dagligt fem mulige tidspunkter at meditere på, og børn kan deltage sammen med deres forældre to gange om ugen. Meditation tænkes ofte som en stillesiddende indadvendt aktivitet, men det meditative nærvær kan udfolde sig i alle hverdagens gøremål samt i ens relationer. Når meditationen bringes ind i hverdagen mindskes modsætningen mellem spiritualitet og hverdagsliv. Spirituel fordybelse er ikke længere noget som kræver en tilbagetrækning. I dag er det muligt at forholde sig til spiritualitet som en del af hverdagslivet.

Familieliv

At stifte familie med alt, hvad det indebærer, er for mange på Tigerens Rede en del af hverdagslivet – og en del af det spirituelle liv. Her udfolder man en helt almindelig side af livet og har samtidig en eminent øvebane til at praktisere meditation i hverdagen. Der er efterhånden gjort mange gode erfaringer med at kombinere en seriøs meditativ praksis med at have et familieliv og fordelene har vist sig store – det har givet en større grad af ligeværd, frihed og meningsfuldhed i familierne.

Samarbejde

Der er mange opgaver forbundet med at drive et sted som Tigerens Rede. Samarbejdet omkring de praktiske opgaver er en naturlig del af dét at være knyttet til fællesskabet. Det er her, man kan træne sin evne til samarbejde samt mærke glæden ved at løfte i flok. De praktiske opgaver spænder vidt fra vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer til varetagelse af den interne og eksterne kommunikation.

Organiseringen af opgaverne sker på 4-5 årlige fællesmøder, hvor tiltag fremlægges, debatteres og besluttes. Der er mange forskellige ansvarsområder at tage vare på. Derfor kan alles evner og interesser komme i spil.