Retræte

Retræte på Tigerens Rede er en stilhedsretræte. Stilheden varer 3 døgn, nemlig fra torsdag formiddag til søndag formiddag. Den inviterer dig ind i væren, stilhed og fordybelse i det, som fylder i dit liv og din proces lige nu.

Samtidig er retræten en invitation ind i mere avancerede aspekter af bevidsthedsarbejde og det, vi på Tigerens Rede kalder ordløs undervisning.

Ordløs undervisning kan opleves som at få adgang til nye bevidsthedstilstande, at noget, som tidligere har været svært at flytte på, pludselig kan rykke sig og transformeres eller som et bevidsthedsspring.

Ordløs undervisning kan forekomme på to forskellige måder:

– Dels ved at meditere over for Anne Sophie, hvor det bevidsthedsmæssige møde kan åbne for en overførsel af meditativ visdom og struktur.

– Dels ved at meditere på Tigerens Rede, hvor man kan opleve adgang til den pulje af meditativ erfaring og viden, som er akkumuleret over 35 år på stedet.

Østlige religioner og traditioner har i årtusinder arbejdet med ordløs overførsel af bevidsthed fra den erfarne til den mindre erfarne. Tigerens Redes tilgang er en tidssvarende og dynamisk udgave af denne tradition.

Hver dag er der længerevarende meditationssessioner med Anne Sophie. Hun mediterer over for hver enkelt deltager, spejler og nærer dennes meditation. Den ordløse undervisning omsættes gennem kropslig praksis, kollektive øvelser, session, tid til egenpraksis og fordybelse i naturen omkring Tigerens Rede.

Retræten kan opleves dybt nærende, men også udfordrende eller provokerende. Der er dage, der peger ind i bevidsthedens klarhed og i det velsignede liv, men også udfordrende dage hvor man kan blive konfronteret med sit eget egos holdninger, meninger og vaner. Tager man imod provokationen, kan man slippe eller transformere tankemønstre og vaner, som ikke længere er hensigtsmæssige.

Praktisk

Sted

Undervisningen og meditationerne foregår på Tigerens Rede og i de omkringliggende grønne områder. Som en del af retrætens ramme opfordres man til ikke at forlade Tigeren Redes område under retrætedagene.

Kost og logi

Kost er inkluderet og vil være vegetarisk samt overvejende økologisk. Der er mulighed for at spise fuldt vegetarisk. Kontakt retrætelederne, hvis der er andre hensyn at tage.

Der er mulighed for at overnatte gratis i eget telt eller campingvogn i Tigerens Redes urtehave. Derudover er der mulighed for at overnatte hos folk i byen for 100-150 kr. pr. nat.

Program og indhold

Retræten starter d. 10. juli med ankomst, evt. rundvisning og teltslagning mellem kl. 17 og 19 samt aftensmad. Undervisningen begynder kl. 19.00 i DugDråbeSalen. Der vil være program dagligt fra kl. 7.00 til kl. 21.00. Sidste dag slutter kl. 15.00. Programmet indeholder vekslen mellem korte oplæg, meditation, kropslig praksis, egenpraksis, session (dans til musik), kollektive øvelser og meditation med Anne Sophie.

Fra torsdag formiddag til søndag formiddag vil alle deltagere være i stilhed. Der vil dog være mulighed for samtale med retrætelederne ved behov undervejs.

Retrætelederne sætter den daglige ramme og guider deltagerne gennem forløbet. Anne Sophie bidrager hovedsageligt med ordløs undervisning.

Tilmelding og ansøgning

Det forudsættes, at deltagerne har et vist kendskab til og erfaring med meditation. Nye deltagere i Anne Sophies undervisning skal samtidig med tilmelding sende et introduktionsbrev og foto direkte til Anne Sophie og retrætelederne.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til stilhed@tigerensrede.dk

 

Link til tilmelding finder du her

Vend tilbage til undervisningsoversigten her