top of page
Bog.png

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

1. udgave Aschehoug 2003
2. udgave Tigertryk 2015 

Lodret menneske i en vandret verden

FØR: kr. 199,00     NU: kr. 150,00

 

Bogen handler om kærlighed, seksualitet, tantra og selvudviklingsprocesser. Den handler også om bevidsthed, meditation og karma, og om hvad det vil sige at være spirituel lærer og elev.   

Bogen byder ind med, hvordan spiritualitet, seksualitet og meditation kan hjælpe mennesker med at håndtere livet i det 21. århundrede. Anne Sophie Jørgensen giver gennem bogen et bud på, hvordan et liv kan leves mindre på jegets præmisser og mere ud fra energibevidsthed og proces.   

I bogen beskriver Anne Sophie, hvordan vi kan forholde os til og transformere de udfordringer og den lidelse, som findes i vor tid. Hun viser nye perspektiver på, hvordan man gennem arbejdet med sine egne vanskeligheder og sin egen lidelse kan mindske verdens lidelse og dermed bidrage til, at verden bliver et bedre sted.

Eksempler på temaer i bogen:   

 • Hvad er bevidsthedsevolutionen?

 • Hvordan påvirker den kristne arv ubevidst kvinders seksualitet?

 • Hvad er den kollektive lidelse?

 • Hvordan arbejder man med proces?

 • Hvad er fællesbevidsthed?

 • Hvad er lodret og vandret energiomsætning?

 • Har mennesker ubevidste seksuelle prægninger?

 • Hvad er karma?

 • Hvad er personlig og kollektiv karma?

 • Hvad er et kronechakraperspektiv?

 • Hvordan ser en spirituel lærer-elev relation ud?

 • Hvad er en bodhisattva?

Bogen kan læses af alle, der ønsker at gøre en forskel igennem arbejdet med meditation og selvudvikling. Den kan også bruges som opslagsværk, når man løber ind i specifikke udfordringer i sit liv.   

Lodret menneske i en vandret verden indeholder viden og inspiration, der kan være nyttig i mange sammenhænge i menneskers liv og er en bog, som kan læses igen og igen og være relevant for både enkeltpersoner og samfundet i mange år fremover. 

bottom of page