top of page

Venerable Dorje Lopen Rinpoche
Dorje Lopen er titlen på Bhutans næstøverste religiøse overhoved og rangerer dermed lige under landets religiøse overhoved, H.H. Je Khenpo.
Dorje Lopen er stedfortræder for H.H. Je Khenpo, når denne er i retreat eller på en udlandsrejse.
Bhutans statsreligion er buddhisme, og der er omkring 10.000 munke i landet ud af en befolkning på ca. 750.000. Den bhutanesiske buddhisme er en del af den tibetanske buddhisme (“Himalayan Buddhism”). Deres variant hedder Drukpa og tilhører overordnet retningen Kagyu, ligesom Karmapa, der er en central figur i den tibetanske buddisme.
Du kan se Dorje Lopen i arbejde her: link  1 - link 2 - link 3
Kilde: Wikipedia

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Peter Fischer-Møller
Peter Fischer-Møller er biskop over Roskilde Stift. Tidligere har han været præst og senere provst i 24 år på Sjælland.
Han er kendt for at være åben overfor medierne og for nye gode ideer.
Han er engageret i socialt arbejde herhjemme og i ulands- og flygtningehjælp gennem sit formandsskab for Danmission. I februar var han på besøg i en flygtningelejr i Myanmar.
Han er kendt for sit dialogarbejde med andre religioner og kulturer, og blev endda for nylig hædret med en pris: "for hans bidrag til at skabe dialog, forståelse og gensidig respekt mellem mennesker" (kilde 4).
Under Himmelske Dage i maj mødte han Anne Sophie til dialogmødet "Kirken og Tigerens Rede" på Nytorv. Her havde de en inspirerende samtale om religion, tro og spiritualitet.
Kilde 1 - Kilde 2 - Kilde 3 - Kilde 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anne Sophie Jørgensen
Anne Sophie Jørgensen er spirituel lærer og leder af meditationscentret Tigerens Rede.
Her har hun gennem de sidste 28 år undervist i meditation, tantra og i at være et moderne menneske i spirituel proces.
Hendes undervisning bliver tillige formidlet gennem et forfatterskab, hvor hun blandt andet skriver om meditation og tantra.
I de senere år er hun begyndt at arbejde for dialog mellem religionerne og derigennem styrke essensen i al spiritualitet. Det kommer blandt andet ud af den unikke kontakt til Bhutan og et spændende samarbejde med dialogforeningen IKON.
Kilde 1

 

 

 

 

 

 

 Jakar Neten Lama Tshewang Rinzin
Efter at have tilbragt otte år i retreat blev han lama for klosteret Chodrak, der er en del af Tharpaling i Bumthang, Bhutan. Her fungerede han i 16 år og fik stedet til at blomstre og vokse, indtil han i 2016 blev forfremmet til øverste Lama i Bumthang distriktet. 
Siden Anne Sophie besøgte Chodrak i 2007 har Lama Tshewang Rinzin haft en nær relation til Anne Sophie og Tigerens Rede. Anne Sophie har besøgt ham fire gange, og han har været i Gedved to gange. Alle møder har haft stor spirituel betydning.
Dem, der har mødt Lama Tshewang Rinzin, f.eks. under det åbne arrangement på Borups Højskole i 2014, kender ham som en uortodoks og humørfyldt mand med stor udstråling.

WORLD COMPASSION EVENT


Øst møder Vest mandag d. 13. juni kl. 19.00-21.30 på Kulturhuset Islands Brygge

Hvad vil der ske, hvis en højtstående buddhist, en dansk biskop og en spirituel lærer mødes og udveksler tanker og erfaringer?

World Compassion Event er et unikt møde mellem Bhutans næstøverste religiøse overhoved, Venerable Dorje Lopen Rinpoche, Lama Tshewang Rinzin, som to gange tidligere har besøgt Danmark, biskop Peter Fischer-Møller fra Roskilde Stift og Anne Sophie Jørgensen, leder af meditationscentret Tigerens Rede, Taktsang Denmark i Østjylland.

World Compassion Event er en fælles indsats for verdens fremtid og har fokus på, hvordan vi ved at samarbejde på tværs af kultur og tradition kan fremme fællesmenneskelige kvaliteter som medfølelse og næstekærlighed.

Panelet vil sammen med deltagerne udforske spørgsmål som:

  • Er medfølelse en del af svaret på de udfordringer, som mennesker møder i dag - både i det nære og globalt?

  • Hvilke erfaringer er der i buddhismen, kristendommen og på Tigerens Rede med at øge medfølelse?

  • Hvilke muligheder opstår, når forskellige retninger kan samarbejde omkring spirituelle emner som medfølelse og næstekærlighed?

  • Hvordan kan denne udveksling inspirere andre?


Det lille bjergrige kongedømme Bhutan er berømt for at lægge vægt på indbyggernes lykke, og den buddhistiske livsindstilling gennemsyrer landets kultur. Det er Ven. Dorje Lopen Rinpoches første rejse til Vesten og samtidig første gang, at et religiøst overhoved fra Bhutan besøger Vesten. Det er derfor et besøg, som signalerer en usædvanlig åbenhed for et spirituelt samarbejde mellem Danmark og Bhutan.

På Tigerens Rede har man i 28 år arbejdet med meditation og selvudvikling blandt andet med inspiration fra kristendom og buddhisme. Der lægges vægt på at omsætte dette til et nyt udtryk, hvor et nutidigt, vestligt liv kan forenes med en levende, spirituel praksis. Et frugtbart samarbejde med Bhutan har ført til, at Tigerens Rede nu tager imod Ven. Dorje Lopen Rinpoche som gæst.

Biskop for Roskilde Stift Peter Fischer-Møller bidrager med sine erfaringer og indsigter omkring næstekærlighed og medfølelse fra sit arbejde i den danske folkekirke, og World Compassion Event bliver på den måde et møde mellem kristendom, buddhisme og det, man kunne kalde en ny tids spiritualitet.

Mødet finder sted mandag d. 13. juni kl. 19.00-21.30 på Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S Billetter á kr.150,00

Billetter kan købes her: https://billetto.dk/da/world-compassion-event

bottom of page