top of page

Venerable Dorje Lopen Rinpoche


Bhutans næstøverste åndelige overhoved og stedfortræder for  H.H. Je Khenpo, som  er Bhutans åndelige overhoved.  


Det er første gang, et åndeligt overhoved fra  Bhutan besøger et land i Vesten.  Venerable Dorje Lopen Rinpoche får følgeskab af  to Lopens samt Jakar Neten Lama  Tshewang Rinzin, som er 
øverste Lama for  regionen Bumthang i Bhutan.

 

Lama  Tshewang Rinzin har tidligere besøgt Tigerens Rede i 2011 og 2014.

 

 

 

 Danmission IKON  


IKON er en arbejdsgren under Danmission, som arbejder nysgerrigt, kritisk og engageret med religionsdialog.

 

Med udgangspunkt i kristendommen har IKON fokus på det personlige trosmøde og underviser bl.a. i at skabe de bedste rammer for dialog på kurset “Dialogpiloterne”.

 

IKON afholder ugentlige meditationer i Aarhus og løbende dialog-arrangementer i både Aarhus og København. 

Interfaith Dialogue på Tigerens Rede

             
Søndag d. 12. juni 2016  - kl. 10.00 - 17.00 i Gedved

Tigerens Rede, Taktsang Denmark i Gedved inviterer sammen med Danmission IKON til Interfaith Dialogue. Vi sætter en ramme for, at buddhister og kristne samt mennesker tilknyttet Tigerens Rede mødes for at udveksle spirituel erfaring og praksis. 

Dagen arrangeres i forbindelse med, at Tigerens Rede får unikt besøg af Bhutans næstøverste åndelige leder Venerable Dorje Lopen Rinpoche. 

Arrangementet byder på

 • oplæg og dialog mellem Venerable Dorje Lopen Rinpoche, Annette Bennedsgaard, provst i Horsens Provsti samt Anne Sophie Jørgensen, leder af Tigerens Rede.

 • dialog i grupper mellem buddhister og kristne samt mennesker tilknyttet Tigerens Rede om spirituel erfaring og praksis.

 • en “praksisdel”, hvor vi sammen afprøver spirituelle udtryk fra de forskellige retninger. 


Vi forventer, at deltagerne

 • er åbne, nysgerrige og interesserede i dialog mellem forskellige spirituelle og religiøse retninger.

 • har lyst til at bidrage med egne oplevelser og erfaringer i dialoggrupperne.

 • tør lade sig inspirere og berige af dagens oplevelser.

 • har lyst til at deltage i eller observere de forskellige retningers ritualer (fx bøn) med et åbent sind.


Formålet med dagen

 • Spirituelt møde 
  Interfaith Dialogue sigter mod at styrke forståelse og udveksling mellem forskellige religioner og spirituelle retninger. 

 • Essens frem for form
  Sammen vil vi udforske, om der bag de forskellige religiøse udtryk findes en fælles spirituel essens.

 • Spirituel tolerance
  Intentionen er, at et sådant møde mellem spirituelle retninger vil fremme forståelse og tolerance over for andre menneskers kulturelle og religiøse baggrund.


Praktiske informationer 
Interfaith Dialogue finder sted søndag den 12. juni kl. 10.00 - 17.00 på Tigerens Rede i Gedved. Arrangementet er gratis (inkl. frokost og kaffe). Tilmelding senest tirsdag den 31. maj tilmelding.ifd@tigerensrede.dk - anfør navn, adresse, tlf. samt om du er kristen, buddhistisk eller fra Tigerens Rede. 

bottom of page