top of page

Program 2021

21. – 24. okt: 

Dynamisk Energibevidsthed, hold  IV 

19. – 21. nov:

Æterisk Fornyelse

 

 

Program 2022

21. – 23. jan: 

DugDråber

17. - 20. feb

Dynamisk Energibevidsthed, hold I 

24. - 27. mar: 

Dynamisk Energibevidsthed, hold II

22. - 24. apr

Bevidstheden Springer

10. - 12. jun

Spirituel Samfundsfornyelse

6. – 10. jul:

Retræte


19. – 21. aug: 

DugDråber


15. – 18. sep: 

Dynamisk Energibevidsthed, hold III


20. – 23. okt: 

Dynamisk Energibevidsthed, hold  IV 

18. – 20. nov:

Køn, Kraft og Ligeværd

Magnoliablomster.jpg

Æterisk Fornyelse

19.-21.november 2021

 

Det æteriske er det lag i auraen, som ligger tættest på vores krop. Når det æteriske udfolder sig optimalt, strømmer livskraft, vitalitet og fryd igennem og omkring os. 

 

I en basal energimæssig forståelse sørger det æteriske for, at vi er sunde, har energi og lyst til livet. Omvendt kan vi føle os drænede, uoplagte og opgivende, når det æteriske er trængt.

 

Jo dybere mennesker kommer ind i deres meditative praksis, desto dybere en forståelse af det æteriske kræves der. For det æteriske er også grundlaget for de avancerede aspekter af meditation. Her næres det æteriske gennem den bevidsthedsmæssige kontakt, du har til dig selv, til andre mennesker og til naturen. Og det æteriske kan åbne til ændrede bevidsthedstilstande, fx oplevelser af tomhed og skabelse.

 

Denne undervisning vil handle om, hvad der nærer og udfolder det æteriske - både i basal og mere vidtrækkende forstand. Et fornyet syn på det æteriske åbner for nye muligheder for kontakt og et nyt syn på det at være menneske - hver for sig i forbundethed.

 

I undervisningen indgår foredrag, meditationer, kollektive øvelser, sessionsdans og snak i mindre grupper.

 

Undervisningen begynder kl. 10.00 og slutter kl. 17.30. Sidste dag slutter dog kl. 16.00.

Undervisningsassistent er Jukas Killemose.

 ​​

Pris 2000 kr.

Heraf depositum 600 kr.

Med ungdomsrabat til unge mellem 18 og 30 år inkl.:

Pris 1600 kr. Heraf depositum 480 kr.

Tilmelding

bottom of page